Czym zajmuje się adwokat? Prawo rodzinne, rozwody, podział majątku i dużo więcej

Adwokat to intratne i popularne zajęcie. Prawnicy, którzy je wykonują muszą posiadać szeroką wiedzę na temat prawa karnego i różnorodnych gałęzi prawa, w których mogą – choć nie muszą – się specjalizować. Zakres zadań wykonywanych przez adwokatów jest bardzo zróżnicowany, choć w powszechnej świadomości są kojarzeni głównie z funkcją obrońcy sądowego. Czym więc zajmuje się adwokat?

Czym zajmuje się adwokat? Główne zadania adwokata

Adwokat to prawnik, którego głównym zadaniem jest świadczenie pomocy prawnej swoim klientom. Pomoc ta może przybierać różne formy. Jedną z nich jest właśnie obrona oskarżonego przed sądem, gdzie adwokat występuje w imieniu klienta za jego zgodą i stara się doprowadzić do jego uniewinnienia – wszelkimi środkami, jakie przewiduje prawo. Adwokaci mogą również reprezentować inne niż oskarżony osoby przed sądem, pełnić funkcję doradczą, opiniować akty prawne i wykonywać wiele innych czynności.

Szczególne zadanie przypada adwokatom w przebiegu różnego rodzaju spraw cywilnych, jak na przykład sprawy majątkowe, czy toczące się przed sądem rodzinnym. W takim wypadku adwokaci reprezentują wszystkie strony danej sprawy. Należy wyjaśnić, że adwokat bierze udział w całym procesie – nie tylko stawia się przed sądem, jako reprezentant danej strony, ale również przygotowuje niezbędną dokumentację, składa wnioski i wykonuje wiele innych zadań. Kwestie takie jak prawo majątkowe, czy prawo rodzinne, adwokat powinien mieć w jednym palcu. Warszawa i inne duże miasta oferują ogromny wybór czynnych zawodowo adwokatów. W okręgowych radach adwokackich wpisanych jest obecnie w naszym kraju ponad siedem tysięcy prawników wykonujących ten zawód.

Zawód adwokat. Prawo rodzinne, majątkowe i inne

Jak już wspomniano we wstępie, adwokaci często specjalizują się w różnych, czasami dość wąskich gałęziach prawa. W oczywisty sposób związane jest to z ich wielką różnorodnością. Do najważniejszych gałęzi prawa należy prawo rodzinne i prawo majątkowe i inne – podobne. Sprawy, które ich dotyczą należą do najpopularniejszych. Nic więc dziwnego, że specjalizacja tego rodzaju jest bardzo popularna. Wybór jednak dobrego adwokata nie jest jednak łatwy, a usługi najlepszych mają swoją cenę. Z drugiej strony, adwokatów specjalizujących się w miej obszernych gałęziach prawa (na przykład prawo morskie, czy prawo autorskie) jest zdecydowanie mniej.

Adwokatem może zostać każda osoba, która ukończyła pięcioletnie studia prawnicze. Niezbędne jest do tego ukończenie aplikacji adwokackiej. Po jej ukończeniu przyszli adwokaci muszą zdać jeszcze przewidziany prawem egzamin. Wyjątkiem są tu osoby posiadające tytuł naukowy doktora habilitowanego, lub profesora w naukach prawnych. Prawo do wykonywania zawodu uzyskują adwokaci po wpisaniu na listę adwokatów przez okręgową radę adwokacką.