Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela – wzór z omówieniem

Umowa ubezpieczenia zobowiązuje ubezpieczyciela do spełnienia ustalonego w niej świadczenia w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Osoba ubezpieczona powinna zgłosić roszczenie w terminie kilku dni od momentu wystąpienia zdarzenia. Niestety, bardzo często towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają szkodę ubezpieczonego. Wówczas ma on prawo do odwołania od decyzji wydanej przez ubezpieczyciela.

Kiedy można złożyć odwołanie?

Jeżeli ubezpieczony nie zgadza się z decyzją wydaną przez towarzystwo ubezpieczeniowe, ma prawo się od niej odwołać. Nie jest to jednak proste i wiele osób decyduje się skorzystać w takiej sytuacji z pomocy radcy prawnego. W odwołaniu należy wykazać błąd w ocenach szkody czy kosztorysach. By go udowodnić, niezbędne są opinie niezależnych rzeczoznawców. To, choć rodzi dodatkowe koszty, zwiększa szanse na uzyskanie odszkodowania w oczekiwanej wysokości.

Jak napisać odwołanie?

W odwołaniu muszą znaleźć się zarówno dane ubezpieczonego, jak i ubezpieczyciela. Konieczne jest także wskazanie numeru szkody, który widnieje na wydanej decyzji oraz numeru polisy. Najważniejszą częścią odwołania jest uzasadnienie. Należy wskazać w nim oczekiwaną kwotę ubezpieczenia i udokumentować ją kosztorysami wydanymi przez rzeczoznawców lub rachunkami poniesionymi z tytułu napraw szkody. Do odwołania dołączyć trzeba wszelkie rachunki i faktury. Dodatkowo należy podać w nim numer rachunku bankowego, na który odszkodowanie ma zostać wypłacone. Wzór odwołania znaleźć można na blogu inewi.pl.

Odwołanie poparte fakturami, rachunkami czy opiniami biegłych zwiększa szanse poszkodowanego na przychylną decyzję ubezpieczyciela. Pozwala również uniknąć procesu sądowego, który generuje koszty i wiąże się z długim czasem oczekiwania na wypłatę ubezpieczenia. Należy pamiętać, by złożyć odwołanie przed upływem terminu przedawnienia szkody. Zazwyczaj są na to trzy lata.

Każdy z nas powinien znać podstawy prawa pracownika i ubezpieczonego – wiedza ta przydaje się w codziennym życiu, podczas załatwiania wielu, ważnych spraw. Jeżeli złożone odwołanie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, wówczas można skorzystać z pomocy Rzecznika Ubezpieczonych. Kolejnym krokiem jest wytoczenie ubezpieczycielowi powództwa sądowego.

Źródło: http://www.odwolanieoddecyzji.online-kancelaria.pl/img/odwolanie_od_decyzji_ubezpieczyciela_wzor.png