Istota certyfikacji w branży spożywczej

Branża spożywcza jest jedną z gałęzi przemysłu, która charakteryzuje się wysokim poziomem kontroli. Certyfikacja i spełnianie ściśle określonych norm są więc w niej niezbędne do tego, by móc klasyfikować przedsiębiorstwa jako te godne zaufania. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną z produkcją czy przetwórstwem produktów spożywczych są także zobowiązane do zastosowania między innymi zasad HACCP.

Monitoring HACCP

Firmy działające w branży spożywczej są szczególnie narażone na atak szkodników i bakterii, które mogą być groźne dla zdrowia, a nawet życia konsumentów. Dlatego obowiązkowe jest wprowadzenie monitoringu HACCP, który chroni przed taką sytuacją.

HACCP jest popularną metodą zapobiegania zagrożeniom żywności, która opiera się przede wszystkim na niedopuszczaniu do zaistnienia tychże zagrożeń. System umożliwia ich szybkie wykrycie i podjęcie natychmiastowych działań. Istotą jej działania jest także analiza ryzyka, wskazywanie punktów krytycznych oraz ustalenie działań korygujących.

Wdrożenie systemu HACCP jest obowiązkowe dla wszystkich firm, które są związane z przetwarzaniem żywności i działają na ternie Europy i USA. Dodatkowym zabezpieczeniem w branży spożywczej jest wdrożenie systemów BRC/IFS (BRC – British Retailer Consortium, IFS – International Food Standard).

Jakie korzyści daje certyfikacja w branży spożywczej?

Certyfikacja standardowej dla branży normy może również zapewnić firmie przewagę konkurencyjną w swoim sektorze. Odpowiednia certyfikacja daje pracownikom i konsumentom zaufanie do oferowanych artykułów oraz zapewnia o uczciwości i spełnianiu najwyższych standardów.

Wdrażaniem norm oraz sprawdzaniem i poprawności zajmują się wyspecjalizowani audytorzy. Chcesz do nich dołączyć? Osoby, które są zainteresowane ukończeniem kursu na audytora wewnętrznych systemów IFS oraz BRC mogą przeczytać więcej o szkoleniu na stronie: https://szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/zywnosc/audytor-wewnetrzny-ifsbrc/. Audytor wewnętrzny systemów IFS/BRC to jeden z najpopularniejszych wyborów wśród osób, które szukają nowych kursów i szkoleń.