Czym są i jak działają pożyczki pod zastaw?

Z danych statystycznych można bardzo łatwo wywnioskować, że ta forma produktów pożyczkowych nadal nie cieszy się zbyt wysoką popularnością wśród polskich konsumentów. Jednocześnie warto zauważyć, że pożyczki pod zastaw domu lub mieszkania to od dłuższego czasu produkt bardzo popularny na przykład w krajach Europy Zachodniej. Ekonomiści są zgodni co do tego, że ten rodzaj produktów pożyczkowych należy do najbardziej korzystnych.

Dlaczego więc polscy konsumenci nadal tak rzadko decydują się na korzystanie z pożyczek pod zastaw domu lub mieszkania? I jakie są najważniejsze zalety tego rodzaju produktów pożyczkowych? Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco bliżej.

Czym są i jak działają pożyczki pod zastaw?

Jak sama nazwa wskazuje, w przypadku pożyczek pod zastaw nieruchomości dodatkowym zabezpieczeniem, jakie otrzymuje pożyczkodawca jest nieruchomość będąca w posiadaniu osoby zaciągające pożyczkę. Warto jednak zaznaczyć, że pożyczki pod zastaw domu lub mieszkania występują w kilku dość znacząco różniących się od siebie wariantów, cechujących się odmiennym mechanizmem działania. Dwa najbardziej popularne i najczęściej spotykane warianty to pożyczki pod przewłaszczenie oraz typowe pożyczki pod hipotekę.

W tym pierwszym przypadku pożyczkobiorca dokonuje przepisania własności domu lub mieszkania na rzecz pożyczkodawcy, oczywiście tylko na czas trwania pożyczki. Kiedy zobowiązanie zostanie spłacone, nieruchomość automatycznie znów staje się formalną własnością pożyczkobiorcy. Oczywiście, zmiana właściciela na czas trwania pożyczki ma charakter jedynie formalny: pożyczkobiorca dalej może mieszkać w swoim domu lub mieszkaniu w dokładnie taki sam sposób, jak uprzednio(jest to regulowane odpowiednimi zapisami w umowie pożyczkowej).

Drugi standardowy, choć znacznie mniej popularny wariant w jakim występują takie rozwiązania, jak pożyczki pod zastaw, to oczywiście typowe pożyczki pod hipotekę nieruchomości. W tym wypadku pożyczkodawca po prostu dokonuje wpisu do księgi wieczystej nieruchomości, który zapewnia mu pierwszeństwo w zaspokojeniu swoich roszczeń w przypadku, gdyby nieruchomość została sprzedana lub przejęta przez komornika.

Dlaczego warto korzystać z pożyczek pod zastaw nieruchomości?

Klienci bardzo często obawiają się korzystać z takich rozwiązań, jak pożyczki pod zastaw ze względu na fakt, iż bezpośrednie włączenie domu lub mieszkania w skład umowy pożyczkowej wydaje się czymś ryzykownym. Są to jednak jedynie pozory. Pożyczki pod zastaw domu lub mieszkania charakteryzują się znacznie korzystniejszymi warunkami finansowymi, niż ma to miejsce w przypadku innych produktów pożyczkowych. Z tego powodu, jest to rozwiązanie rekomendowane przez specjalistów jako najbezpieczniejsza i najbardziej efektywna forma wychodzenia z tak zwanej spirali długów. Jednak ze względu na swoje niskie oprocentowanie pożyczki pod zastaw są oczywiście także opcją polecaną wszystkim innym kategoriom klientów.