Chcesz studiować i bierzesz pod uwagę prywatne uczelnie? W warszawie znajdziesz te najlepsze!

Uniwersytety państwowe już dawno przestały być jedynym miejscem, w którym można zdobyć wykształcenie wyższe. Alternatywą gwarantującą równie wysoki poziom nauczania stały się prywatne uczelnie. Warszawa to miasto, które oferuje szeroki wybór tego typu placówek. Niebanalne kierunki czy znani i cenieni wykładowcy to tylko namiastka zalet, jakie mają niepaństwowe jednostki kształcenia. Zatem dlaczego warto zostać studentem prywatnej uczelni wyższej?

Połączenie teorii i praktyki

Nie jest tajemnicą, że na wykładach czy zajęciach odbywających się na państwowych uniwersytetach przeważa teoria. Program studiów aktualizowany jest sporadycznie, a tematy przedmiotów często nie są przydatne pod kątem przyszłego zawodu. Warsztatów czy ćwiczeń konwersacyjnych nie jest za dużo. Skutkuje to mniejszym doświadczeniem i praktyką, a co za tym idzie trudnościami w pierwszych dniach zatrudnienia. Taka ponura wizja studiowania nie dotyczy wybranego kierunku, lecz całego systemu nauczania. Inaczej sytuacja wygląda na prywatnych uczelniach. Warszawa narzuca wysoki poziom oraz standardy europejskie w kwestii poziomu wykształcenia. Grupa Uczelni Vistula kładzie nacisk, by zajęcia były nie tylko merytoryczne, ale także praktyczne. Na nich student ma za zadanie przyswoić podstawy, a później wykorzystać je podczas zadań. Na stronie: http://www.vistula.edu.pl/ można poczytać o kierunkach i specjalizacjach, w ramach których odbywają się wyjazdy lub ćwiczenia w terenie.

Choć tego typu uczelnie są płatne i należy co miesiąc opłacać czesne, to kwota ta jest przeznaczona na utrzymanie murów placówki, wynagrodzenie dla doświadczonych wykładowców czy niezbędne materiały przydatne do nauki. Edukacja w prywatnej szkole wyższej to gwarancja jakości informacji i rzetelnego przygotowania do późniejszej pracy. Za tym wszystkim stoi przemyślany dobór kadry. Wykłady prowadzą osoby, które spędziły lata na poszerzaniu wiedzy w danym zakresie oraz mogą pochwalić się praktyką zawodową.

Kwestia dyplomu ukończenia studiów

Nie jest istotne, czy dyplom ukończenia studiów wydał państwowy uniwersytet, czy prywatna uczelnia. Jest on tak samo ważny i jednakowo świadczy o zdobyciu tytułu licencjata, inżyniera czy magistra. Warto przy tym dodać, że stolica daje duże możliwości pod kątem przyszłego zatrudnienia. Ciągle rozwijające się miasto to idealne miejsce do rozwoju i znalezienia dobrze płatnej posady – nawet w trakcie studiowania. Uczelnie prywatne, tak jak uniwersytety państwowe, pomagają bowiem w znalezieniu staży czy praktyk, które później mogą przekształcić się w stałe miejsce pracy.

Wybór prywatnych uczelni to dobra inwestycja w przyszłość. Niepaństwowe szkoły wyższe są cenione przez pracodawców równie wysoko, co największe uniwersytety, dlatego nie należy obawiać się stereotypowych osądów.  Nieszablonowe kierunki, dużo praktyki oraz dyplom ukończenia studiów pozwoli wyróżnić się na rynku pracy i rozpocząć wymarzoną karierę.